ไวยากรณ์ PHP


โดย webmaster  เมื่อ 03 กันยายน 2556 14:20

สคริปต์ PHP จะถูกประมาลผลบนเซิร์ฟเวอร์แล้วจะส่ง HTML ธรรมดาไปแสดงผลยังเบราว์เซอร์

ไวยากรณ์ PHP ขั้นพื้นฐาน

สคริปต์ PHP สามารถวางที่ใดก็ได้ในเอกสาร
สคริปต์ PHP เริ่มต้นด้วย <?php จบด้วย?>

<?php
// PHP code
?>

ตัวอย่าง

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h1>PHP syntax</h1>

<?php
echo "Hello World!";
?>

</body>
</html>
แก้ไขเมื่อ 03 กันยายน 2556 14:30
Tags:  PHP