วิธีติดตั้ง Windows 7


โดย webmaster  เมื่อ 29 กรกฎาคม 2556 07:54

อันนี้ก็เหมือนกันเคยทำไว้นานแล้วเสียดายเก็บไว้นี่แล้วกัน

1.เซตไบออส ให้บู๊ตเครื่องจาก CD/DVD


อ่านต่อ

Tags:  Win7Windows

วิธีติดตั้ง Windows Vista


โดย webmaster  เมื่อ 29 กรกฎาคม 2556 07:48

ที่จริงทำไว้นานแล้วเสียดายเก็บไว้นี่แล้วกัน

1.เซตไบออส ให้บู๊ตเครื่องจาก CD/DVD


อ่านต่อ

Tags:  VistaWindows